top of page
Construction Project

פרויקטים

מבני מגורים

במשך 53 שנות קיומה בנתה ובונה החברה מאוד יחידות דיור כיזמים וקבלנים ביישובים:

נתניה, תל אביב, רחובות, צור יגאל, מעגלים, אשקלון, ערד, ימית, עלי סיני, די זהב (סיני) ועוד…

בניין מגורים ברחובות

במשך 53 שנות קיומה בנתה ובונה החברה מאוד יחידות דיור כיזמים וקבלנים ביישובים:

נתניה, תל אביב, רחובות, צור יגאל, מעגלים, אשקלון, ערד, ימית, עלי סיני, די זהב (סיני) ועוד…

מבני מגורים

Construction Workers

מבני תעשייה

לחברה דסור נכסים מנוהלים ומבני תעשייה החברה ביצעה עבודות ציבוריות רחבות עבור חברת חשמל לישראל (תחנת כוח), משרד השיכון לבניה כפרית, הסוכנות היהודית, עיריות ומועצות מקומיות.

בית דסור

בית דסור הינו בית המשרדים של החברה - הבניין נותן שירות למשרדים וחנויות בבניין משרדים מפוארים, כולל חנויות מסחר, בית דסור נמצא בכניסה הצפונית של אשקלון.

בית דסור

bottom of page