top of page
Abstract Pathway

אשקלון בירת הנדלן

אחת מכל 20 עסקאות בשנה שעברה בישראל הייתה בעיר אשקלון, מחירי הדירות בעלייה וגם מחירי השכירות 

דוד רוזנר
Worker with Ladder

אשקלון במקום הראשון בארץ
בבניית דירות קטנות 

 במהלך 2019 צפויה תעשיית הבנייה לפלוש גם לכיוון עיר היין שכעת נעשות בה עבודות תשתית.

דוד רוזנר מצולם
bottom of page