top of page

הקבלן והיזם דוד רוזנר, הרופא הוותיק פרופ' בוריס יופה, העיתונאי עזרא ינוב ועוד שבע דמויות משמעותיות בעיר התרגשו לקבל את שיחת הטלפון שהודיעה להם כי הם נבחרו ליקיר העיר אשקלון.

עיריית אשקלון מביעה הערכתה והכרת תודה למפעל חיים של תושבי העיר באמצעות הענקת עיטור "יקיר העיר אשקלון 2018" במסגרת אירועי 70 שנה לאשקלון. העיטורים מוענקים לאישים בעלי הישגים ותרומה נאותה לעיר.

כשהם נרגשים התבשרו עשרה מועמדים שהם אלה שנבחרו על ידי הוועדה

שהוקמה בראשותו של פרופ' חיים יוספי.

מהוועדה נמסר כי כל המועמדים היו ראויים אך עליה היה לעמוד בתנאים שקבע התקנון,

לפיהם יבחרו עשרה מועמדים לכל היותר. "חברי הוועדה התקשו לבחור,

שכן כל המועמדים היו ראויים.

התרשמנו מאוד מקורות החיים הענפים של המועמדים,

פועלם ותרומתם החשובה לעיר ולתושביה.

היה דיון מעמיק והוגן, אשר בסופו נבחרו 7 זוכים,

לאור ריבוי המועמדים הטובים וגידול האוכלוסייה בעיר הוגדל המספר ל-10 זוכים,

וכל זאת בהתאמה לתקנון.

אני מודה לחברי הוועדה ולעיריית אשקלון שמוקירה את תושביה ומוצאת לנכון להעניק

את העיטור המכובד למי שתרם רבות לעיר". אמר פרופ' חיים יוספי, יו"ר הוועדה.

את ההמלצות להענקת עיטורים יכלו להגיש אזרחים, ארגונים ציבוריים וגורמים נוספים. להענקת עיטור "יקיר העיר" היו מספרת בחינים, בהם, על המועמדים להיות תושבי העיר במשך 25 שנים לפחות, בני 60 ומעלה, שעיקר פעילותם הציבורית הייתה באשקלון, למען העיר ולמען הקהילה. ואלה הם יקירי העיר אשקלון לשנת2018:

דוד רוזנר: משמש בהתנדבות כיו"ר ארגון הקבלנים, כיהן כיו"ר וועדת דיור להשכרה בהתנדבות וכיו"ר הועדה לאיכות הסביבה במועצה נרשם לזכותו המאבק נגד הגדלת תחנת הכוח הפחמית. גם פרויקט הפחים המוטמנים בעיר הוקם בעזרתו. משמש כיו"ר עמותת בית הילדים "נווה הרוא"ה", משפחתו אימצה לחיקה 6 חיילים בודדים אותם הם מלווים עד היום כהורים לכל דבר.

דוד רוזנר. צילום: אלכס שטארק

הענקת העיטור תתקיים באירוע חגיגי, בהיכל התרבות, ב- 2018.12.19 במסגרת אירועי שנת ה- 70 לאשקלון.

bottom of page