top of page

אשקלון במקום הראשון בארץ
בבניית דירות קטנות 

אשקלון מוצפת בבנייה. צפון העיר ושכונת אגמים שוקקים פועלי בניין ומשאיות המביאות ציוד ותשומות לבנייה.

 במהלך 2019 צפויה תעשיית הבנייה לפלוש גם לכיוון עיר היין שכעת נעשות בה עבודות תשתית.

אך מהי המגמה הכללית באשקלון ביחס ליתר ערי הארץ. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפים כי במחצית הראשונה של2018 חל זינוק בבניית דירות קטנות בנות 2 חדרים וצניחה בהקמת דירות בנות 3 חדרים. דירות שני חדרים הם למעשה דירות סטודיו המיועדות בעיקר לאלו שגרים בגפם או לזוגות צעירים. גודל דירות אלה מקובלות לייעוד של דירות נופש, למשל בסמיכות למרינה באשקלון.

מניתוח הנתונים עולה כי באשקלון נבנו במחצית הראשונה של השנה הכי הרבה

דירות בנות 2 חדרים – 327 יח"ד.

אשקלון הדיחה את תל אביב מראש הרשימה למקום השני,

בתל אביב למרות גודלה העצום של העיר, יוקר הדירות והביקוש הרב היו 295 התחלות

בנייה שליח"ד שנות 2 חדרים.

חיפה אגב, מדורגת במקום השלישי עם 116 דירות בנות 2חדרים שהוחל בבנייתן.

                                                                                                                                                                        צילום: אלכס שטארק

"יש לזכור כי הדירות הקטנות עדיין תופסות נתח קטן סך התחלות הבנייה בישראל" אומר יו"ר ארגון קבלני אשקלון, דוד רוזנר שמוסיף ומסביר "באשקלון יש ביקוש גבוה לדירות נופש, וזו אחת הסיבות לגידול בבניית דירות קטנות בעיר. בעוד שתל אביב וחיפה מחירן שלהדירות הקטנות מאד גבוה, הרי שבאשקלון מחירן אטרקטיבי במיוחד".

דוד רוזנר.

אם נבחן את הנתונים ברמה הארצית נמצא גידול בבניית הדירות הקטנות. בכל רחבי מדינת ישראל, במחצית הראשונה של 2018 הוחל בבניית 894 דירות בנות 2חדרים, לעומת 822 דירות בשנת 2017 כולה. נתח זה הוא רק %4 מכלל התחלות הבנייה במחצית הראשונה של השנה לעומת %2 בשנת 2017.
לעומת זאת, אפשר לגלות כי בינואר-יוני 2018 הוחל בבניית    1358 דירות בנות 3 חדרים, שעדיין נחשבות קטנות אך מיועדות למשחות קטנות לעומת 3488 ב-2017. נתח השוק ירד מ-%7 אשתקד ל-%6כיום.

 דוד רוזנר
bottom of page